Pro zvýšení povědomí o rizicích úniku CO

Pro zvýšení povědomí o rizicích úniku CO v domácnostech, přišla společnost Honeywell s edukační kampaní „CO vás může otrávit doma“. Tato kampaň je zaměřena na všechny osoby, které ve svých domácnostech využívají pro své spotřebiče následující typy paliv: dřevo, topný olej, zemní plyn, plyn nebo benzin. Cílem kampaně je zvýšit povědomí o tom, co je oxid uhelnatý, jak vzniká, jak je možné předcházet riziku otravy, jak správně rozeznat příznaky otravy a jak v takovém případě postupovat. Tato osvětová kampaň má mezinárodní charakter a v průběhu roku 2015 bude paralelně probíhat v České republice, Polsku, Rumunsku, na Slovensku a v Maďarsku. V každé z uvedených zemí byl také vypracován speciální průzkum, který má zjistit jaké je mezi obyvateli povědomí o problematice CO a možných rizicích úniku a otravy. Vizuální stránku kampaně potom podpoří snímky známé polské fotografky Lidie Popiel, která se na svých fotografiích pokusila znázornit, že možný únik CO není jen problémem starých domů a bytů, ale může k němu dojít i v novostavbách.

Hlavní výsledky průzkumu v České republice

Více než polovina populace České republiky (51,7 %) si myslí, že nemůže dojít k otravě oxidem uhelnatým u nich v domácnosti. Toto přesvědčení je častější u starší populace (u respondentů starších 66 let je to 61,6 %)

FAKTA O KAMPANI CARBON MONOXIDE HOUSES

Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, který navíc nedráždí dýchací trakt...

Fotografie Lidie Popiel na podporu kampaně

K otravě oxidem uhelnatým nemusí dojít jen ve starých bytech nebo domech, ale i v novostavbách. Tuto skutečnost ukazují i působivé fotografie známé polské fotografky Lidie Popiel.