Nebezpečí - Oxid uhelnatý

Oxid uhelnatý (CO) je bezbarvý, vysoce jedovatý plyn bez zápachu, nebezpečný pro lidi i zvířata. Jelikož je neviditelný a necítíme jej, říká se mu také 'tichý zabiják'. Otrava se může přihodit každému v uzavřených prostorách, navíc příznaky vystavení menší koncentraci oxidu uhelnatému lze snadno zaměnit s příznaky chřipky.

Jsem i já v nebezpečí?

Ano, pravděpodobně jste. Podle statistik je oxidem uhelnatým v Česku ročně otráveno 250 lidí. Přitom je těžké odhadnout další počet lehčích otrav, ale je pravděpodobné, že velké procento lidí bylo oxidem uhelnatým za svůj život přinejmenším přiotráveno.

Jaká zařízení mohou u Vás doma způsobit otravu?

 • Ohřívače vody, karmy
 • Komíny
 • Zařízení spalující plyn, uhlí nebo dřevo
 • Kotle a jiná topidla
 • Výfukové plyny z garáže
 • Přenosná zařízení na vaření či pečení používaná v uzavřených prostorách
 • Přenosná topidla
 • Kuchyňské sporáky

Jaké jsou příznaky otravy oxidem uhelnatým?

Podívejte se na následující krátké video o tom, jak rozpoznat příznaky otravy CO.

Nahromadění oxidu uhelnatého v lidském těle může způsobit i smrtelnou otravu, nicméně jeho přítomnost v malém množství je lidským tělem v delším časovém horizontu tolerována. Z tohoto důvodu musí hlásiče oxidu uhelnatého uživatele na nebezpečnou koncentraci upozornit.

Následující tabulka ukazuje důsledky otravy oxidem uhelnatým:

Koncentrace oxidu uhelnatého*

Vliv na lidské tělo

200 ppm

způsobuje bolest hlavy po 2-3 hodinovém vystavení

400 ppm

způsobuje bolest hlavy a nevolnost po 1-2 hodinách

800 ppm

800 ppm - bolest hlavy a nevolnost po 45 minutách

1600 ppm

1600 ppm - ztráta vědomí po 20 minutách, smrt po 2 hodinách

3200 ppm

3200 ppm - ztráta vědomí po 5-10 minutách, smrt po 30 minutách

6400 ppm

6400 ppm - ztráta vědomí po 1-2 minutách, smrt po 10-15 minutách

12800 ppm

12800 ppm - smrt do 1-3 minut

 

*Koncentrace oxidu uhelnatého se obvykle vyjadřuje v ppm - parts per million, neboli množství částic oxidu uhelnatého v milionu částic vzduchu. 50 ppm znamená, že v jednom milionu molekul vzduchu je 50 molekul oxidu uhelnatého. 

Jaké jsou varovné signály otravy oxidem uhelnatým?

Následující případy mouhou naznačovat nebezpečné hromadění oxidu uhelnatého nebo lehkou otravu oxidem uhelnatým:

Příznaky chřipky bez zvýšené teploty.

Jaké další varovné signály se mohou vyskytnout?

 • Domácí zvířata žijící v domě (psi, kočky, morčata, apod.) mají nevysvětlitelné příznaky nebo náhle zemřou.
 • Ostatní členové rodiny vykazují stejné příznaky současně.
 • V případě, že symptomy (bolesti hlavy, závratě) odezní rychle po opuštění domova, ale objeví se znovu po návratu.
 • Jestliže se příznaky objevují sezónně, například během topné sezóny.

Nicméně, proudění i značného množství oxidu uhelnatého vinou především vadných plynových spotřebičů nebo z jiných důvodů nemusí být uvedenými příznaky provázeno. Vás a Vaši rodinu pak ochrání pouze spolehlivý hlásič oxidu uhelnatého.

Jaká ochranná opatření bych měl udělat?

Tři nejdůležitější kroky k ochraně Vás a Vaší rodiny proti jodovatému CO a otravě:

 1. Nainstalujte Honeywell hlásič CO!
 2. Dbejte na to, aby byla Vaše plynová a jiná topná zařízení v dobrém technickém stavu a pravidelně udržována!
 3. Naučte se rozpoznat signály a příznaky otravy!

Podrobnosti o ochraně před otravou oxidem uhelnatým

Správně nainstalovaný a fungující hlásič oxidu uhelnatého na vhodém místě Vás na přítomnost oxidu uhelnatého upozorní dříve, nežli by mohlo dojít ke způsobení jakýchkoliv zdravotních problémů.

Pravidelnou údržbou zařízení můžete minimalizovat riziko otravy jedovatým oxidem uhelnatým, způsobené vadnou činností zařízení. Vyskytlo se již několik případů, kdy nadměrné množství usazených nečistot a uhlíku na výměníku tepla plynového kotle zablokovalo proudění spalin do komína, a ty pak unikaly do ovzduší v obývaných prostorech domácnosti.

Jestliže jste seznámeni s příznaky přítomnosti oxidu uhelnatého a možnosti otravy, můžete si dát své spotřebiče včas zkontrolovat profesionály a nechat si udělat potřebné opravy. Tak můžete otravě oxidem uhelnatým předejít.

Chcete se o prevenci dozvědět více?

Buďte chytřejší než oxid uhelnatý a pro více informací navštivte naši facebookovou stránku.