Pro zvýšení povědomí o rizicích úniku CO

Pro zvýšení povědomí o rizicích úniku CO v domácnostech, přišla společnost Honeywell s edukační kampaní „CO vás může otrávit doma“. Tato kampaň je zaměřena na všechny osoby, které...

Každý je v nebezpečí! I vy!

Oxid uhelnatý nelze vidět, je bez chuti a zápachu, a proto se mu říká tichý zabiják. Otrávit se může kdokoliv v uzavřených prostorách. Takovéto tragédii se však lze vyhnout. Zjistěte jak!

Rizika - Vdechování kouře

Kouř je aerosol, který se skládá z mnoha  pevných/kapalných částic a plynů obsažených ve vzduchu. Při typickém požáru domu jsou produkovány stovky chemických látek - záleží na teplotě, hořícím materiálu a přístupu kyslíku.

Proč Honeywell hlásiče CO?

Na nejnovější Honeywell hlásiče oxidu uhelnatého se vztahuje doživotní záruka.  Přístroj můžete použít dokonce i ve Vaší koupelně...

Kouřové detektory a požární hlásiče

Požární hlásiče a kouřové detektory Honeywell jsou navrhovány pro maximální výkon a spolehlivost. Díky desetileté životnosti a záruce, úsporným rozměrům a snadné instalaci jsou ideální pro odborné firmy, zabývající se detekcí požárů v obytných budovách.

Kde je koupit?

Již 50 let Honeywell vyrábí průmyslové a komerční systémy detekce úniku plynů na špičkové světové úrovni.